HOME > 게시판 > 공지사항

공지사항 6월 22일 방학개강 시간표
2020-06-11 13:31:51
관리자 조회수 590

                                  

 

 

                                     6월 22일 방학개강 시간표 "강의 시간표"에 있습니다.

상호 : JC독문화독일어학원  |  대표자 : 김미경  |  사업자등록번호 : 101-91-34247
주소 : 서울특별시 종로구 우정국로2길 42 (관철동) 덕산빌딩 6층  |  TEL : 02-)73083-88~9
E-mail : herbstkim@naver.com  |  개인정보관리책임자 : 김미경
COPYRIGHT JC독문화독일어학원. ALL RIGHT RESERVED.